dissabte, 29 d’octubre de 2011

Papiroflèxia en el punt de llibre del Viet Nam.

En el Viet-Nam els punts de llibre estan molt ben treballats manualment, podem veure principalment la papiroflèxia i també els brodats, la roba, el dibuix, entre altres coses. Ho podem veure en aquest punt de llibre i també en els punts de llibre dels blocs de la María Rosa Punto de Papel i de la Llunascrips de Cosiquina.