dimecres, 18 de gener de 2017

Equip de portants de la bandera dels Tres Tombs 2017

Punt de llibre editat per l'equip portant de la bandera dels Tres Tombs 2017
capità de bandera
Josep Maria Martorell
Abanderada i cordoneres Tres Tombs 2017
L'equip portant de la bandera de
l'any 1967 ara fa 50 anys
El carro de Sant Antoni patró dels Tres Tombs