dissabte, 22 d’abril de 2017

Joan et trobarem a faltar per Vilanova on sempre tenies una salutació per tothom!...La bellesa no té ulls,

però et contempla...
I tu, desesperat,
no saps com tornar-li la 
mirada.

Joan et trobarem a faltar per Vilanova on sempre tenies una salutació per tothom!