dilluns, 18 de setembre de 2017

La democràcia i la llibertat d'expressió censurades!


Per Vilanova es veuen balconades d'edificis amb pancartes amb les paraules democràcia! i llibertat d'expressió censurada. Això em recorda els anys seixanta i setanta quan teníem una dictadura, i em sap greu que, a ple segle XXI, els polítics actuals s'omplin la boca de ser els portadors de la "democràcia", quan en realitat el que fan és reprimir tot un poble sobirà!
Potser els hi hauríem de recordar el significat d'aquestes dues paraules.

Democràcia: En sentit estricte, la democràcia és una forma d'organització de la vida pública, en la qual les decisions col·lectives són adoptades pel poble mitjançant mecanismes de participació directa o indirecta que li confereixen legitimitat als representants. En sentit ampli, la democràcia és una forma de convivència social en la qual tots els seus habitants són lliures i iguals davant la llei i les relacions socials s'estableixen d'acord a mecanismes contractuals.

Llibertat d'expressió: La llibertat d'expressió és el dret de tot individu a expressar idees i opinions lliurement, i per tant sense censura. És un dret fonamental recollit a l'article 19º de la Declaració Universal dels Drets Humans.